MULTIPRODUKCJA

Innowacyjna produkcja pudełek po szerokości (side-by-side)

Multiproduction-for-boxmakers
Opcjonalny system multiprodukcji umożliwia podwojenie możliwości produkcyjnych maszyny Boxmat Pro. Multiprodukcja po szerokości (side-by-side) wymaga instalacji dodatkowych noży w części środkowej oraz aktualizacji sterowania oraz systemu pneumatycznego maszyny. Po instalacji możliwe jest usuwanie środkowych noży slotujących i w razie potrzeby ponownie ich zakładanie. Operacja zajmuje mniej niż 10 minut. Dzięki multiprodukcji maszyna może wykonać do 1200 standardowych pudełek typu FEFCO 201 na godzinę.

Multiprodukcja dostępna jest dla maszyn:
BOXMAT PRO, BOXMAT PROi

boxmat-online-demo-logo

This website uses cookies to ensure you get the best experience